Program Detayları

Banu Çadırcı ile Kanser için Yoga Terapi

‘Heyam duhkamanagatam’
Yoga Sutra II.16

‘Henüz gerçekleşmemiş acı engellenebilir veya zihnin karanlıklarını ortadan kaldırarak etkisini azaltabiliriz’
Gary Kraftsow yorumu

Bu workshop teşhis, tedavi ve tedavi dönemi sonrasındaki kanserliler için Panca Vayu ve Panca Maya modellerini temel alarak Yoga Terapi Çözümlerine odaklanır.

Konu Başlıkları

 • Temel kavram ve tanımlar,
 • Tedavi esnasında ve tedavi sonrasında ortaya çıkabilecek fiziksel, fizyolojik, bilişsel yan etkiler için Yoga Terapi çözümleri,
 • Teşhis aşamasında, tedavi esnasında ve tedavi sonrasında ortaya çıkabilecek Anksiyete ve Depresyon gibi duygudurum değişiklikleri için Yoga Terapi çözümleri,
 • Kanser değerlendirme,
 • Kanser süresince farklı Yoga Terapi stratejileri geliştirebilmek,
 • Çalışma esnasında korkularımızın farkına vararak orada kalmaya ve alan açmaya devam edebilmek ve
 • Çalışma esnasında duygusal rahatlık alanını koruyabilmek.

Workshop örnek vaka çalışmalarıyla desteklenecektir. Uygun olduğunca dışarıdan davet edilen kişilerle canlı vaka çalışması yapılacaktır.

Bu kurs sadece İleri Seviye Yoga Terapi Uzmanlaşma Programına katılmış öğrencilere açıktır.

İçerik için Banu’ya banucadirci@gmail.com

Daha fazla bilgi ve kayıt için: info@cihangiryoga.com, Cihangir Yoga : 0539 572 8437

Yoga Therapy for Cancer with Banu Çadırcı

‘Heyam duhkamanagatam’
Yoga Sutra II.16

‘Future suffering can be avoided or we can diminish its effects by demolishing the darkness in the mind.’
Gary Kraftsow’s interpretation

This workshop concentrates on Yoga Therapy solutions based on Panca Vayu and Panca Maya models for cancer patients going through diagnosis, treatment and post-treatment.

Subjects

 • Main terms and descriptions
 • Yoga Therapy solutions for the physical, physiological, cognitive side effects that might occur during or after treatment,
 • Yoga Therapy solutions for mood changes like anxiety and depression that can occur during diagnosis, treatment and after treatment.
 • Cancer evaluation
 • Developing different Yoga Therapy strategies throughout cancer
 • Staying and opening space for our fears that are realized during the practice
 • Protecting the emotional comfort zone during the practice

Workshop will be supported with case studies. Whenever possible, people will be invited from outside for a live case study.

This course’s prerequisite is the Advance Yoga Therapy Training.

Banu Çadırcı E-RYT 500, CYT
Yoga Therapist

Full time yoga teacher since 2006.

The first IAYT -International Association of Yoga Therapists- certified Yoga Therapist around Turkey.

Banu Çadırcı has completed 500 hour Viniyoga ™ Yoga Therapist Training with Gary Kraftsow in 2015, and 500 hour Viniyoga ™Foundation Teacher Training in 2013.

Banu Çadırcı has also completed Online Yoga Anatomy Course of 72 hours with Leslie Kaminoff also from Krishnamacharya and Desikachar lineage. yogaanatomy.net/course